Λογισμικο SquidWeb

Για να διατηρείτε τις εργασίες να τρέχουν ομαλά και αποτελεσματικά.
Το θεμέλιο κάθε αποτελεσματικής ομάδας σχεδιασμού εκδηλώσεων είναι τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους – έτσι δημιουργήσαμε το SquidWeb.

Αναπτύσσουμε και λειτουργούμε με το SquidWeb από το 1999.
SquidWeb 3.0 is now available!