Klimaatbescherming bij artlogic!

Sinds 2010 streeft artlogic ernaar alle project gerelateerde uitstoot van CO2 voor haar klanten en crew te neutraliseren.
Buiten dat dit al mogelijk was, is het belangrijkste streven van artlogic om Co2 emissies te vermijden.
Naast meer lokale crew, “paperless office” en duurzame inkoop zijn Projectsheets en reports nu volledig gedigitaliseerd.
Onze projectquotes, order confirmations en facturen werden altijd al volledig digitaal gestuurd.
Nu hebben onze crewchiefs ook de mogelijkheid om klanten projectsheets op een smartphone of tablet af te laten tekenen, waardoor deze direct per pdf aan het backoffice team gezonden worden.
Daarnaast zijn alle hieraan gekoppelde relevante werkprocessen online voor betrokken en geautoriseerde partijen inzichtelijk.
Al deze ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt door artlogic’s eigen softwareplatform Squidweb.
Het toevoegen van deze functies betekend een 100% papierloze projectafhandeling en is een uitstekend voorbeeld van het progressieve klimaat bewustzijn van artlogic.

Meer van SquidWeb:

http://squidweb.biz/