Βιωσιμοτητα

Ως μικρή εταιρεία, δεν έχουμε καμία υποχρέωση σε σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).
Ωστόσο, υιοθετούμε έναν βιώσιμο προσανατολισμό ως μέρος της εταιρικής μας ευθύνης.

Τα μέτρα μας χωρίζονται στους τομείς της ανάπτυξης των εργαζομένων και της δέσμευσης για το κλίμα.