artlogic Jobs

Artlogic és una empresa jove i dinàmica que es desenvolupa dins el sector tecnològic i d’esdeveniments.

L’objectiu és avançar mitjançant la construcció d’un equip motivat i professional. Qualsevol persona interessada en una feina flexible i que li agradi treballar en un equip en constant expansió, aquest és el seu lloc.

Fins i tot per als estudiants que busquin feina a temps parcial artlogic pot ser un lloc perfecte per compaginar amb estudis o altres activitats.